Home » Archives by category » Ил тод байдал » Хүний нөөц

Ёс зүйн зөвлөлийн ажиллах журам

Боловсролын тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.1.1 дэх заалт Боловсролы соёл, шинжлэх ухааны сайдын 2007 оны 41 дүгээр тушаалыг тус тус үндэслэн тушаах нь

Төрийн захиргааны албан хаагчийн ёс зүйн дүрэм

ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ АЛБАН ХААГЧИЙН ЁС ЗҮЙН ДҮРЭМ  Нэг. Нийтлэг үндэслэл 1.1. Төрийн захиргааны албан хаагчийн албаны үйл ажиллагаанд баримтлах ёс зүйн хэм хэмжээг тогтоон хэвшүүлэхэд энэ дүрмийн зорилго оршино. 1.2. Төрийн захиргааны байгууллага бүр энэхүү дүрмийг дагаж мөрдүүлэн байнгын хяналт, хариуцлагын тогтолцоог дотооддоо бүрдүүлж ажиллана. Хоёр. Хамрах хүрээ 2.1. Энэхүү дүрэм нь Төрийн албаны тухай […]

Төрийн захиргааны албан хаагчийг сэлгэн ажиллуулах журам

ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ  ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ /Төрийн захиргааны албан хаагчийг сэлгэн ажиллуулах журам/   1997 оны 12 дугаар сарын 24- ний өдөр   Улаанбаатар хот   Дугаар 253   Төрийн албаны тухай хуулийн 22 дугаар зүйлийн 2 дахь хэсэгт заасныг үндэслэн Монгол Улсын Засгийн газраас ТОГТООХ нь :   “Төрийн захиргааны албан хаагчийг сэлгэн ажиллуулах журам”- ыг […]

ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ АЛБАН ТУШААЛЫН ЗЭРЭГ ДЭВ, ТҮҮНИЙ НЭМЭГДЭЛ ОЛГОХ ЖУРАМ

        1.Монгол Улсын Төрийн албаны тухай хуулийн 7, 2О дугаар зүйлд заасны дагуу төрийн захиргааны албан тушаал нь дор дурдсан зэрэг дэвтэй байна: Түшмэлийн албан тушаалын ангиал Албан тушаалын зэрэг дэв Тэргүүн түшмэл -Тэргүүн зэрэг тэргүүн түшмэл -Дэдзэрэг тэргүүн түшмэл -Гутгаар зэрэг тэргүүн түшмэл -Дөтгөөр зэрэг тэргүүн түшмэл Эрхэлсэн түшмэл -Тэргүүн зэрэг эрхэлсэн түшмэл -Дэд […]

Төрийн жинхэнэ албан хаагчийн албан үүргийг түр орлон гүйцэтгэх журам

МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ  ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ (Төрийн жинхэнэ албан хаагчийн албан үүргийг түр орлон гүйцэтгэх журам)   2011 оны 3 дугаар сарын 2-ны өдөр Уланбаатар хот Дугаар 62 Төрийн албаны тухай хуулийн 21.2-т заасныг үндэслэн Монгол Улсын Засгийн газраас ТОГТООХ нь: 1. “Төрийн жинхэнэ албан хаагчийн албан үүргийг түр орлон гүйцэтгэх журам”-ыг хавсралт […]

Ажлын байрны зар

Дараах ажлын байранд сонгон шалгаруулалт зарлаж байна

Багшлах эрхийн материал бүрдүүлэх тухай

Та бүхэнд энэ өдрийн мэнд хүргэе. 2016-2017 оны хичээлийн жилд багшлах эрх олгох, сунгах, нөхөн олгох үйл ажиллагааг БМДИ-ийн захирлын 2017 оны А/20 дугаар тушаалын дагуу зохион байгуулах удирдамжийг та бүхэнд хүргүүлж байна. Удирдамжийн дагуу материалаа бүрдүүлэн, багш нарын мэдээллийг удирдамжид заасан 8-р хавсралтын дагуу exel-н файлаар хийж, 2017 оны 5-р сарын 02-ны дотор цэцэрлэг […]

ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ АЛБАН ХААГЧИЙН АЛБАН ҮҮРГИЙГ ТҮР ОРЛОН ГҮЙЦЭТГЭХ ЖУРАМ

Нэг. Нийтлэг үндэслэл 1.1. Төрийн байгууллагын үйл ажиллагааг тасралтгүй, хэвийн явуулах нөхцөлийг хангах зорилгоор төрийн жинхэнэ албан хаагчийн албан үүргийг түр орлон гүйцэтгүүлэхтэй холбогдсон харилцааг энэхүү журмаар зохицуулна. Хоёр. Үйлчлэх хүрээ 2.1. Хууль тогтоомжид өөрөөр заагаагүй бол төрийн жинхэнэ албаны удирдах, гүйцэтгэх албан тушаалын албан хаагчийн албан үүргийг түр орлон гүйцэтгүүлэхэд энэхүү журмыг баримтална. Гуав. […]

ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ АЛБАН ХААГЧИЙН EC ЗҮЙН ДҮРЭМ

Нэг. Нийтлэг үндэслэл 1.1.Төрийн захиргааны албан хаагчийн албаны үйл ажиллагаанд баримтлах ёс зүйн хэм хэмжээг тогтоон хэвшүүлэхэд энэ дүрмийн зорилго оршино. 1.2.Төрийн захиргааны байгууллага бүр энэхүү дүрмийг дагаж мөрдүүлэн байнгын хяналт, хариуцлагын тогтолцоог дотооддоо бүрдүүлж ажиллана. Хоёр. Хамрах хүрээ Энэхүү дүрэм нь Төрийн албаны тухай хуулийн 7.1-д заасан төрийн захиргааны албан тушаал эрхэлж байгаа албан […]

Монгол Улсын төрийн албан хаагчдын эрхэмлэх есөн зүйл

Монгол Улсын төрийн албан хаагчдын ЭРХЭМЛЭХ ЕСӨН ЗҮЙЛ “Төрийн албаны шинэтгэл: сорилт, боломж” Үндэсний анхдугаар чуулганаас эх орондоо ардчилсан, сайн засаглалыг төлөвшүүлэн бэхжүүлж, хөгжлийн таатай нөхцөлийг бүрдүүлэн, төр, иргэний итгэлцэлд тулгуурласан чанартай үйлчилгээг ард түмэндээ хүргэхийн төлөө төрийн нийт албан хаагчид дараахь есөн зүйлийг эрхэмлэн дагаж мөрдөхөөр  тогтов. Нэг.Мэдлэгийг эрхэмлэнэ Хариуцсан ажил үүргээ гүйцэтгэхэд хангалттай […]

Page 1 of 212