Математикийн массын олимпиадын урьдчилсан дүн- 2-р бүс

Filed under Олимпиад

Математикийн массын олимпиадын урьдчилсан дүн 2-р бүс бага ангийн урьдчилсан дүн

2-р бүс дунд ангийн урьдчилсан дүн

One Response to Математикийн массын олимпиадын урьдчилсан дүн- 2-р бүс

  1. С.Баясгагч

    Сургууль дотроо хяналтгүй 1-р улиралд массын олимпиадад 2в,2г ангиуд луйвар хийж оноо авсныг 2 р улиралд эцэг эхээр мануулаад шалгахад энэ 2 анги 1 ч оноо авсан хүүхдүүд бараг гараагүй байсан. Гэтэл 1- улиралд авсан оноогоороо дээгүүр ороод ирж байгаа хүүхдүүдийг дахин дотроо шалгалт авуулах хүсэлтэй байна.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *