СӨББ-ын сургалтын орчны стандарт

Бага насны хүүхэд нэг бүр эрүүл, аюулгүй орчинд хөгжих “Сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллагын сургалтын орчны стандарт” 2015 оны 12 сарын 24-нд анх удаа Стандартчилал хэмжил зүйн үндэсний зөвлөлөөр батлагдлаа.